Nieuwsblad Steden Driehoek, woensdag 21 november 2018

Stichting de Bovenkamer biedt vanaf 2016 de mogelijkheid dat mensen met dementie en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten in de Bovenkamer. Dit project onderzoekt welke invloed geluid en muziek hebben voor de groep van mensen met dementie.

Josef Rebbe en Joeri Bonsel van SPARKS-Project hebben een tweepersoons zitbank ontworpen waarop een bezoeker samen met zijn of haar begeleider kan gaan zitten om harmoniserende frequenties en muziek lichamelijk te laten ervaren. Zij werken sinds 2010 samen en hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met de effecten van voelbaar geluid. Hun wetenschappelijke technische en sensitief intuïtieve aanpak maakt hun werk uniek en innovatief.

Mensen met dementie kunnen door muziek geraakt worden en zo in contact blijven met hun omgeving. Echter naarmate de dementie verergert wordt het voor deze groep steeds moeilijker om met een veelheid aan impulsen en geluiden om te gaan. SPARKS-Project beoogt een oplossing te vinden voor het verdwijnende gevoel van een veilig bestaan door in het lichaam geluidstrillingen voelbaar te maken. Voelbaar geluid dat het lichaamsbewustzijn verhoogt.

Vanaf deze maand worden gedurende een onderzoeksperiode van een half jaar inzichten verkregen in welke frequenties en ritmes een positief effect hebben op het welzijn van deze groeiende doelgroep. Een commissie van professionals uit het dementienetwerk ziet toe op de kwaliteit en de zorgvuldigheid tijdens het onderzoek.

Op maandag 26 november om 16.00 uur wordt het nieuwe zitmeubel door de wethouder Ten Broeke symbolisch onthuld in de Bovenkamer.

Mensen met beginnende dementie, familieleden en mantelzorgers zijn dan van harte welkom om kennis te maken met de SOMASONO bank. Zij kunnen zich opgeven voor het onderzoek dat na de onthulling van start gaat. Meer informatie over SOMASONO en deelname aan het onderzoek in de Bovenkamer is vanaf dat moment te vinden op de website www.somasono.nl

De Bovenkamer is gevestigd aan de Harenbergweg 1 te Zutphen. Voor meer informatie, e-mail  info@de bovenkamerzutphen.com  en de website  www.debovenkamerzutphen.com