Zorgverlening zoals bij dementie

De bank van SOMASONO is ontworpen naar aanleiding van een vraag vanuit het BreinCollectief:

‘Is het mogelijk om met geluid stabiliteit te geven aan mensen met dementie en daarmee de onrust die zij ervaren door een overmaat aan prikkels, in balans te brengen?’

In 2018 stelde Stichting De Bovenkamer ons in de gelegenheid om een prototype tweezitter te bouwen en onze eerste verkenningen te doen met deze doelgroep. Op dit moment is er een onderzoek gaande waarvoor ook u zich kunt opgeven.

Wat kan voelbaar geluid betekenen voor mensen met dementie?

Als de mogelijkheid tot een keuze te komen verloren is geraakt, een gevoel van angst door verlies van controle de boventoon voert en de werkelijkheid zich steeds opnieuw als onbekend voordoet, biedt de SOMASONO bank een mogelijkheid om samen tot rust te komen.
Doordat de harmoniserende geluidstrillingen het lichaam als het ware wakker masseren hebben wij gemerkt dat dit bijdraagt aan een hernieuwd contact met de omgeving. Zo kunnen gevoelens van angst verminderen en kan er rust en ruimte ontstaan.

Voelbaar geluid is een tactiele stimulatie.

Door tactiele stimulatie van het lichaam wordt de primaire sturing van ontvangen prikkels door luisteren en kijken naar de achtergrond gebracht. Het voelen met huid, handen en skelet komt meer op de voorgrond. Er ontstaat ruimte.
Met het verleggen van de waarneming naar het gevoel ontstaat er een ander bewustzijn die de dominante waarneming via de ogen en oren deels vervangt. Het effect hiervan is dat een afbrokkelend ik-bewustzijn in de persoonlijkheid vrij lijkt te komen van angst. De bron van angst, die doorgaans door de ogen en oren actief onderhouden wordt, wordt gedempt.
Spelend met voorgrond en achtergrond ontstaat er een nieuwe balans tussen statische en dynamische prikkels. Wij willen hier een bijdrage leveren zodat er meer tevredenheid mag ontstaan met wat er is of nog over is.

Een gezond brein is gewend om indrukken organisch te laten samenvloeien.

In de natuur ervaren wij over het algemeen rust en ruimte. Zoals een wandeling door het bos ons gemoed beïnvloed doen ook muziek en de geluiden uit ons dagelijks leven dat. Wanneer het voortdurend ruisen van de bladeren voor ons bewustzijn langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt, is gebleken dat dit ruisen nog steeds het lichaam en onze waarneming van de omgeving op een weldadige wijze beïnvloedt. Er is dan voldoende gevoelsruimte om ons zelf met een gezond brein te verhouden tot wat wij met onze zintuigen waarnemen. De beleving is niet alleen een mentale constructie maar betrekt het volledige organisme tot de werkelijkheid van dat moment. Onze indrukken laten wij dan organisch samenvloeien.

Steeds meer mensen en dierbaren in onze omgeving komen terecht in enige vorm van dementie waarbij breinfuncties verloren raken. Zij zijn hun vermogen om te doseren in deze verwerking van zintuigelijke prikkels kwijtgeraakt en voelen zichzelf daardoor niet meer gekend of herkend.

Wij geloven dat wanneer de intelligentie van een voelend lichaam aangesproken wordt, deze sterk genoeg is om in het zelfbewustzijn rust te realiseren, en dat voelbaar geluid een krachtige basis verleent aan een gevoel van thuis.

De SOMASONO bank, ontspannend voor mensen met dementie.